Professionals

De COPE (Cognitive decline in Older Patients with End stage renal disease) onderzoekt de achteruitgang in cognitie en functioneren bij oudere patiënten (> 65 jaar) met eind stadium nierfalen.

De laatste jaren is bekend geworden dat chronische nierschade geassocieerd is met een achteruitgang in cognitief functioneren. Over de precieze oorzaak hiervan, welke factoren hierop van invloed zijn, en het beloop na het starten met nierfunctie vervangende therapie is nog weinig bekend. Met de COPE studie willen we meer inzicht krijgen in deze belangrijke vraagstukken.

In deze multicenter studie includeren we op dit moment patiënten in het LUMC, het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf Gasthuis en het LangeLand ziekenhuis.

Bij vragen of interesse in de COPE studie kan u contact opnemen met info@copestudie.nl