Patiënten

Als bij u sprake is van een verminderde nierfunctie, waarbij u (op korte termijn) moet starten met dialyse of een niertransplantatie ondergaat, dan verandert er heel veel in uw leven.

Het starten met nierfunctie vervangende therapie heeft niet alleen invloed op uw sociale leven, maar kan ook zorgen voor een achteruitgang op lichamelijk en geestelijk gebied. Het minder goed werken van hersenfuncties wordt ook wel cognitieve achteruitgang genoemd.

Dit betekent dat u problemen kan krijgen met bijvoorbeeld het geheugen, concentratie en het zelfstandig uitvoeren van uw dagelijkse taken.  Het risico op deze cognitieve achteruitgang lijkt groter voor oudere patiënten, maar dit geldt zeker niet voor iedereen.

Op dit moment weten we niet goed wat precies de oorzaak is van de verandering in cognitieve functies bij patiënten met een nierziekte. Daarnaast weten we niet welke nierpatiënten hierop in het bijzonder een hoog risico hebben. Ook over het beloop van achteruitgang van het geheugen en functioneren na het starten met dialyse of na transplantatie is onvoldoende bekend.

Om hier meer duidelijkheid in te krijgen hebben we de COPE studie opgezet, waarin we kijken naar het lichamelijk en cognitief functioneren bij patiënten ouder dan 65 jaar met nierfalen.

Naast de standaard zorg op maat voor de oudere nierpatiënt in het nefrogeriatrische zorgpad, proberen we in de COPE studie door middel van een aantal extra onderzoeken hier meer over te weten komen. Zo willen wij samen met u de zorg voor ouderen met eind stadium nierfalen nog beter te maken.