Deelnemers gezocht: kinderen van mensen met dementie


Voor het COPE Trial Innovatie Project (TrIP) zijn wij op zoek naar kinderen van mensen met dementie voor een zes maanden durend onderzoek naar hoge bloeddruk. De studie maakt gebruik van thuismetingen via smartphones en internet.

Wie kan deelnemen
- U bent ouder dan 50 jaar
- Bij tenminste één van uw ouders is (in het verleden) dementie vastgesteld
- Bij u zijn de volgende ziektes en aandoeningen niet (ooit) vastgesteld:
      - Dementie
      - Geheugenproblemen zoals 'MCI'
      - Beroerte
      - Hersenbloeding
      - TIA
- U hebt ervaring met het gebruik van een mobiele telefoon met internet en beschikt hierover. - U bent bekend met het versturen en ontvangen van e-mails
- U bent bereid om eenmalig het LUMC in Leiden of het AMC in Amsterdam te bezoeken voor onder andere metingen van bloeddruk en gewicht, mentale vaardigheden en beantwoorden van vragenlijsten.

Zowel mensen bij wie een hoge bloeddruk is vastgesteld, als mensen die (nog) geen hoge bloeddruk hebben of bij wie de bloeddruk nog nooit is gemeten kunnen meedoen aan het onderzoek.

Doel van het onderzoek
Onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van een hoge bloeddruk nadelige gevolgen kan hebben voor bepaalde organen, zoals de nieren en de hersenen. Artsen willen de bloeddruk daarom in de toekomst beter in de gaten houden. Daarvoor is het nodig om de bloeddruk ook regelmatig thuis te meten, ook als er (nog) geen sprake is van een hoge bloeddruk. Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de bloeddruk betrouwbaar kan worden gemeten door thuismeting en gebruik van smartphones en internet. Daarnaast wil men de ervaringen van deze manier van 'zelfmonitoring' verzamelen. Alle meetgegevens en gebruikerservaringen worden gebruikt bij vervolgstudies.

Het onderzoek
Tijdens een éénmalig bezoek aan het LUMC of AMC worden enkele metingen verricht zoals een bloeddrukmeting en metingen van lengte en gewicht. Daarna krijgt u een aantal geheugen- en leertestjes en enkele vragenlijsten over stemming, lichamelijke beweging en slaap. Tijdens deze dag krijgt u ook een bloeddrukmeter overhandigd. Die bloeddrukmeter wordt direct aan uw smartphone gekoppeld. Zo kunt u gedurende de zes maanden van het onderzoek gemakkelijk uw bloeddruk meten. Daarnaast wordt uw mobiele telefoon gebruikt om een paar dagen uw bewegingspatroon en slaappatroon te bepalen. Tijdens die periode moet u, uw telefoon zo vaak mogelijk bij u te dragen.

Als tijdens het onderzoek blijkt dat uw bloeddruk gedurende een lange periode verhoogd is, dan neemt een arts-onderzoekers contact met u op. U krijgt dan de onderzoeksgegevens en kunt daarna met uw huisarts overleggen over eventuele medicatie.

Vergoeding
Voor deelname aan deze studie krijgt u een reiskostenvergoeding.

Meer informatie en deelname

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via de website www.ivitality.nl. Onder het tabblad "Doe mee" kunt u zich aanmelden. Nadat u zich heeft aangemeld, zal een medewerker van het studiecentrum telefonisch contact met u opnemen, om eventuele vragen of onduidelijkheden over de studie toe te lichten. Ook zal hij of zij een afspraak met u proberen te maken om in het LUMC of AMC langs te komen. Tijdens dit bezoek ontvangt u de bloeddrukmeter en eventueel de smartphone. Daarnaast krijgt u instructies over het gebruik hiervan.

Vragen
Hebt u nu vragen of na het lezen van de ivitality website? Dan kunt u contact opnemen met Liselotte Wijsman, arts-onderzoeker van het LUMC via studiearts.ivitality@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.