Resultaten COPE enquetes: spijt over de keuze om met dialyse te starten

Steeds meer oudere patiënten met eindstadium nierfalen beginnen met dialyse behandelingen. Oudere patiënten geven vaak de voorkeur aan behandelingen die meer gericht zijn op de kwaliteit van leven dan primair op het verlengen van het leven. Dialyse is geassocieerd met een hoge fysieke en psychosociale belasting en een lage overleving, in het bijzonder voor oudere patiënten met meerdere ziekten. Daarom zou het goed mogelijk zijn dat een substantiële groep oudere patiënten met eindstadium nierfalen spijt heeft van hun keuze om te starten met dialyse.

Hier is onderzoek naar gedaan onder 1371 dialyse patiënten in Nederland middels een korte enquête, waaruit bleek dat 7.4% van de patiënten spijt had van hun beslissing om te starten met dialyse. Ook is geconstateerd dat patiënten die hun beslissing lieten beïnvloeden door de mening van de nefroloog en familie vaker spijt hadden van hun beslissing dan patiënten die vooral zelf de keuze hadden gemaakt. Daarnaast bleken oudere patiënten minder spijt en een hogere tevredenheid met de dialyses te hebben dan jongere patiënten. Afgelopen zomer werd het wetenschappelijk artikel met deze resultaten gepubliceerd, klik hier voor het artikel.

Naar aanleiding hiervan is een editorial geschreven over geïndividualiseerde besluitvorming in de zorg: het is immers van belang dat de besluitvorming in lijn ligt met de waarden en voorkeuren van individuele patiënten, maar hoe bereik je dat? Het advies aan zorgverleners is om de dialoog over de waarden en voorkeuren van patiënten te initiëren voordat zich een levensbedreigende ziekte voordoet, dus liever al bij de huisarts dan bij de nefroloog. Hier zou ook het onderwerp van wensen ten aanzien van behandelingen en interventies regelmatig herzien moeten worden, zeker wanneer veranderingen in gezondheid optreden. Klik hier voor de editorial.