Beschrijving COPE-studie gepubliceerd

Afgelopen zomer werd het wetenschappelijke artikel gepubliceerd waarin wordt beschreven waarom de Cognitive decline in Older Patients with End stage renal disease (COPE) studie is opgezet, hoe de studie is vormgegeven en welke doelen de studie wil bereiken. Het is bekend dat oudere patienten met eindstadium nierfalen een verhoogd risico hebben op cognitieve achteruitgang. Echter, de onderliggende mechanismen die dit veroorzaken zijn grotendeels nog onbekend.

Bij eindstadium nierfalen is de nierfunctie van de patiënt dusdanig beperkt geworden, dat de patiënt voor de keuze staat om volledig afhankelijk te zijn van dialyses, een niertransplantatie te ondergaan, of om een conservatief behandelingstraject in te gaan. Dit laatste houdt in dat er alleen kleinere interventies gedaan worden om progressie van de nierziekte te vertragen, in plaats van dialyse of operaties. Om een weloverwogen behandelingskeuze te kunnen maken, is het nodig om te weten in welke mate cognitieve achteruitgang optreedt bij welke behandeling, wat meetbare risicofactoren in het bloed zijn voor cognitieve achteruitgang in de patiënten, in hoeverre de hartfunctie van patiënten met eindstadium nierfalen de doorbloeding van de hersenen beïnvloedt en wat het verband is tussen cognitieve capaciteit en de kwaliteit van leven, zowel voor als na het starten van de behandeling.

Om dit in kaart te brengen wordt in de COPE studie van ruim 300 patiënten van 65 jaar of ouder met eindstadium nierfalen het lichamelijk en cognitief beloop gemonitord, zowel voor als tijdens de gekozen behandeling. Bij deze patiënten worden naast de standaard nefrogeriatrische zorg ook extra onderzoeken verricht, gedurende 4 jaar. De resultaten van de COPE studie zullen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een model voor verbeterde weloverwogen behandelingskeuzes en -strategieën voor oudere patiënten met eindstadium nierfalen, zodat de zorg voor deze specifieke patiëntengroep verbetert.

Om naar het artikel te gaan: klik hier