Het nefrogeriatrisch zorgpad door Noeleen Berkhout-Byrne gepresenteerd op de EDTNA/ERCA en ERA/EDTA"The nephrogeriatric clinical pathway: A new approach to pre-dialysis elderly patients in the Netherlands" werd door Noeleen Berkhout-Byrne gepresenteerd op het 44rd EDTNA/ERCA International Conference, Dresden, Duitsland September 2015 als Oral presentation.

Co-authors: M. Kallenberg, T.J. Rabelink, S.P. Mooijaart, A. Gaasbeek, M. van Buren"The nephrogeriatric clinical pathway: A new approach to pre-dialysis elderly patients in the Netherlands" werd door Noeleen Berkhout-Byrne gepresenteerd op het 52 nd ERA/EDTA International Congress, London, UK Mei 2015 als Poster presentation.

Co-authors: M. Kallenberg, T.J. Rabelink, S.P. Mooijaart, A. Gaasbeek, M. van Buren