COPE studie gepresenteerd op de Geriatriedagen

Op de Geriatriedagen 2016 op 18 februari heeft Marije Kallenberg (promovendus) een presentatie gehouden over  'geriatrische assessments in predialyse patiënten' in het kader van de COPE studie.