Welcome to COPE


The Institute for Evidence-Based Medicine in Old Age | COPE aims to improve the quality of healthcare for older people by substantiating it with evidence.


COPE reaches its goals by initiating and coordinating clinical studies in which more representative older patients participate. Furthermore, COPE innovates clinical studies in older patients by developing and using modern technologies (such as smartphones) and novel methodologies.

The Institute has ben initiated by a collaboration of all Univesity Medical Centers in The Netherlands, TNO and NIVEL.

COPE is funded by the Dutch Ministry of Health, Wellfare and Sports and is being coordinated together with ZonMw. The Leiden University Medical Center acts as the coordinator on behalf of all partners.

In het huidige onderzoek willen we de gegevens die we door middel van dit zorgpad zullen verzamelen, gaan gebruiken om meer te weten te komen over de mate van lichamelijk en cognitief functioneren bij patiënten van ≥65 jaar en ouder met nierfalen. Door middel van een aantal extra onderzoeken hopen we meer duidelijkheid te krijgen over welke factoren hierbij een rol spelen.